Ryom 16 Liter EL sprøjte + 5 liter ukrudtsmiddel

Pakketilbud på 16 liter EL-Rygsprøjte + 5 liter 360g. ukrudtsmiddel.

Ukrudtsmiddel kun til professionel anvendelse.(Læs beskrivelse).

Glyphosat 360 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser,tokimbladet ukrudt i frugtplantage,havebrugs,planteskoler og skovkulturer samt udyrkede arealer.

Ukrudtsbekæmpelse på pakeringsarealer,veje,indkørsler,fortove,havegange,terrasser.

1.299,00 kr.
Inkl. moms

Køb af plantebeskyttelsesmidler Frem til 1. juli 2020 må man kun købe professionelle plantebeskyttelsesmidler, hvis man

selv har, eller en medarbejder har, den relevante uddannelse (sprøjtecertifikat/opdateringskursus mv.). Man skal ikke fremvise et uddannelses bevis til forhandleren i forbindelse med købet, men frem til autorisationen er erhvervet, skal der i virksomheden foreligge en underskrevet tro og love erklæring (se vedhæftet bilag - eller klik her). Erklæringen skal opbevares sammen med original eller kopi af sprøjtecertifikatet og skal fremvises på forlangende af kontrolmyndigheden (Natur Erhvervstyrelsen). 

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

14 andre produkter i den samme kategori:

Kunder, der købte denne vare, købte også