Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans – med mindre der er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og butikkerne.
 
Dokumentation og vejledning: Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans er denne af vejledende art. Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

 
Leveringstidspunkt og transport: Leveringer fra Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Der tages forbehold for fejl på hjemmesiden. Forsendelsen af varer sker med PostNord eller fragtmand. Leveringstid: Op til 14 dage.

Risikoen for varer købt hos Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

 
Reklamation: Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Grovvarecentret Silkeborg eller Grovvarecentret Ans.

Oplysning om klagemuligheder: Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans har stillet dig i udsigt.

 
Pris og betaling: I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort. Alle priser i Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans - på web-adressen http://www.grovvarecentret.dk er angivet inkl. moms.

Fortrydelsesret: Grovvarecentret Silkeborg og Grovvarecentret Ans yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive den valgte butiks e-mail adresse – silkeborg@grovvarecentret.dk eller ans@grovvarecentret.dk
Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.