Glyphosat ukrudtsmiddel 1 liter.

Glyphosat/Roundup
Glyphosat 1 Liter
Ukrudtsmiddel kun til professionel anvendelse.
​Agro-Glyfo Toupar andvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser,tokimbladet ukrudt i frugtplantage,havebrugs,planteskoler og skovkulturer samt udyrkede arealer.

Køb af plantebeskyttelsesmidler Frem til 1. juli 2020 må man kun købe professionelle plantebeskyttelsesmidler, hvis man selv har eller en medarbejder har den relevante uddannelse (sprøjtecertifikat/opdateringskursus mv.). Man skal ikke fremvise et uddannelsesbevis til forhandleren i forbindelse med købet. Men, frem til autorisationen er erhvervet, skal der i virksomheden foreligge en underskrevet tro og love erklæring (se bilag 1). Erklæringen skal opbevares sammen med original eller kopi af sprøjtecertifikatet og skal fremvises på forlangende af kontrolmyndigheden (NaturErhvervstyrelsen). Den skal ikke fremvises i forbindelse med køb. Erklæringen kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
 • Forbehold
  Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Leverandør brugsanvisning
  Agro-Glyfo Toupar
 • Etikette oplysninger
  Agro-Glyfo Toupar
 • Hvis der er nogen spørgsmål eller tvivl, så ring til vores ekspert på:  +45 86870930

  Du kan også maile til os på: mail@midtjysk-kemi.dk

  Læs altid brugsanvisningen
  Brugsanvisningen SKAL følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljø i fare
   
Glyphosat ukrudtsmiddel 1 Liter

 
Pris pr stk ved 1Stk 399,00 DKK

Pris pr stk ved 2Stk 350,00 DKK

Antal
Køb
Varenummer 1710211843
Lev. varenummer
Vægt 1 kg
Lev. 1-3 dage

Download manual 
Glyphosat 1 Liter
Ukrudtsmiddel kun til professionel anvendelse.
​Agro-Glyfo Toupar andvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser,tokimbladet ukrudt i frugtplantage,havebrugs,planteskoler og skovkulturer samt udyrkede arealer.

Køb af plantebeskyttelsesmidler Frem til 1. juli 2020 må man kun købe professionelle plantebeskyttelsesmidler, hvis man selv har eller en medarbejder har den relevante uddannelse (sprøjtecertifikat/opdateringskursus mv.). Man skal ikke fremvise et uddannelsesbevis til forhandleren i forbindelse med købet. Men, frem til autorisationen er erhvervet, skal der i virksomheden foreligge en underskrevet tro og love erklæring (se bilag 1). Erklæringen skal opbevares sammen med original eller kopi af sprøjtecertifikatet og skal fremvises på forlangende af kontrolmyndigheden (NaturErhvervstyrelsen). Den skal ikke fremvises i forbindelse med køb. Erklæringen kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
 • Forbehold
  Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Leverandør brugsanvisning
  Agro-Glyfo Toupar
 • Etikette oplysninger
  Agro-Glyfo Toupar
 • Hvis der er nogen spørgsmål eller tvivl, så ring til vores ekspert på:  +45 86870930

  Du kan også maile til os på: mail@midtjysk-kemi.dk

  Læs altid brugsanvisningen
  Brugsanvisningen SKAL følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljø i fare